Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
En ”Black Swan” är en högst osannolik händelse, som trots allt inte kan uteslutas.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Utreder avknoppning av Braincool - 2013-09-05

Enligt ett pressmeddelande har ”styrelsen i Dignitana AB […] beslutat att förbereda för en avknoppning av dotterbolaget BrainCool AB genom utdelning till aktieägarna”. Syftet är att få renodla verksamheterna i Dignitana AB respektive Braincool och ge verksamheterna tydligt fokus. Beslutet grundar sig bland annat på gynnsamma resultat från pågående studie med Braincool i Skottland där effektivitet i nedkylningen utvärderas.

Det är en gammal ”börssanning”, som det finns stöd för i ett flertal källor i finansiell litteratur, att bolag i avknoppningssituationer i genomsnitt tenderar ha en bättre utveckling än marknaden i stort. Separata verksamheter kan röna bättre uppskattning från aktiemarknaden. Vissa investerare kanske föredrar att ha exponering mot tillväxtmöjligheter som är mer närliggande i tid, i det här fallet i form av Dignicap medan andra lockas mer av den potential som Braincool utgör på längre sikt då utrustningen är potentiell livräddande och ligger högre upp i vårdens näringskedja. En avknoppning kan skapa mer renodlade investeringsmöjligheter för båda dessa läger. Det ligger också ett signalvärde i att styrelsen uppenbarligen inte anser att dessa verksamheter har rätt värdering under samma tak idag. Uppvärderingen av Medfield Diagnostics den senaste tiden, vars verksamhet också riktas mot stroke, kan sägas understryka detta. Innan gårdagens besked värderades Medfield till lika mycket som hela Dignitana. Det finns andra rent företagsstrategiska överväganden som kan ligga bakom och som Dignitana själva antyder. Utvecklingen av Braincool tynger Dignitanas resurser, resultat och kassaflöde i dagsläget. Samtidigt är potentialen på sikt inom terapeutisk kylning mycket stor, sannolikt större än för skalpkylning även om marknaden fortfarande är i sin linda. Det finns även exempel på att avknoppningar kan förenkla regulatoriska processer för den ena eller kanske båda parter, och det skulle kanske kunna gälla Dignitana FDA-process i USA även om det är mer spekulation från vår sida.

En viktig fråga är givetvis om Braincool är redo att stå på egna ben mot bakgrund att bolagets projekt ändå fortfarande ligger i en förhållandevis tidig utvecklingsfas. Här får vi först och främst avvakta styrelsens egen utvärdering men det är ändå allt annat lika även i detta avseende ett positivt signalvärde att en avknoppning övervägs vid denna tidpunkt. Vi tror inte att man skulle överväga att lämna Braincool i sticket bara för att försöka minska kortsiktig osäkerhet, området torde vara för värdefullt för det, men vi vet idag inte mycket om vad Braincool de facto lyckats åstadkomma och om det ska skapas ett intresse för aktien kommer mer information att behövas, information som Universitetet i Edinburgh ”äger” tills den är publicerad. En inte allt för vågad gissning är att Braincool, beroende på kapitalisering, skulle kunna hamna på ett börsvärde runt 40-60 MSEK initialt vid en notering, vilket motsvarar ca 4-6 SEK per aktie. Detta resonemang bygger på jämförelse med andra liknande bolag som introducerats och inte på någon djupare värderingsansats av möjligheter och hot. För det senare hänvisar vi till vår analys från i våras.

En möjlig avknoppning förändrar dock inte situationen att Dignitanas kassa och balansräkning är i behov av förstärkning. Att dela ut enligt Lex Asea är komplicerat och frågan är om Dignitanas balansräkning i dagsläget tål en avknoppning. Samtidigt är det av vikt att BrainCool inte tappar takten i utvecklingen så en snabb utredning är önskvärd ur alla perspektiv. En uppkapitalisering via teckningsoptionerna vid 100 % lösen skulle förmodligen räcka en bit, men sedan behöva följas upp med ytterligare kapitalinjektioner för Braincool.

 
Smallcap är positivt inställda till en avknoppning för att synliggöra värden men några pusselbitar måste falla på plats innan den kan bli en realitet. Först måste finansiering finnas på plats för båda bolagen. Vi bedömer att Braincool kommer att behöva 12-15 MSEK för att utveckla det semiportabla systemet samt klara den dagliga driften under rimlig tid. Dignitanas kapitalbehov är mer höljt i dunkel och självklart beroende av försäljningen men det behövs pengar för att bolaget ska ha en rimlig finansiell rörelsefrihet.  Vidare kommer Braincool att behöva en fungerande infrastruktur och en operativ VD, helst med erfarenhet från medicinteknik.


Tidigare kommentarer
Skeppning enligt plan 2014-06-24
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-21
Brasiliansk stororder 2014-04-30
Ny VD och styrelse 2014-04-16
BrainCool återbetalar lån 2014-04-15
VD lämnar 2014-03-28
Flera positiva besked 2014-03-27
Dignicap får marknadsgodkännande i Kina 2014-03-18
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-27
Skatteverket godkänner Lex Asea-utdelning av Braincool 2014-02-11
Ett steg närmare marknadsgodkännande i Kina 2014-01-28
Halvvägs 2014-01-17
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-29
Presentation 2013-11-25
VD-intervju Martin Waleij 2013-09-27
Genomför riktad emission 2013-09-19
Utreder avknoppning av Braincool 2013-09-05
Rapport 2 kv. 2013 (uppdaterad) 2013-08-29
Framsteg i USA 2013-08-27
Kallar till extra bolagsstämma 2013-08-14
VD-intervju Martin Waleij 2013-06-20
FDA ger klartecken för avslutande Dignicapstudie 2013-06-07
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-22
Insiderförsäljning 2013-04-08
Mindre order till Australien 2013-04-03
I startgroparna för PMA-studie 2013-03-25
Dignitana på gång i Storbritannien 2013-03-21
Presentation 13 Mars 2013-03-14
BrainCoolstudie inleds med ledande center för hjärnkylningsforskning 2013-03-05
Rapport 4 kv. 2012 2013-02-28
Fler framgångar i Storbritannien 2013-02-25
Slutförd produktionstransfer och ny stororder 2012-12-21
Klargörande 2012-11-29
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-28
Levererar till privat aktör 2012-11-23
Filmlänk och kommentarer 2012-10-12
Flera nyheter i en pressrelease 2012-10-02
Visar framfötterna på Royal Marsden 2012-09-27
Gör företrädesemission 2012-09-07
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-22
Avtal med Partnertech 2012-08-21
Rörande bolagsstämman 2012-07-02
Europaavtal klart 2012-06-14
Försäljning i Chile samt partnerskap 2012-05-30
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-28
Ny order 2012-05-02
Europeisk stororder 2012-03-28
Distributör i Vietnam 2012-03-20
In i finrummet 2012-03-19
Vd-intervju 2012-03-14
Braincool startar klinisk studie i Storbritannien 2012-03-08
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-27
Ytterligare en distributör 2011-12-01
Validering av braincoolmetod 2011-12-01
Dignitana på First North första december 2011-11-30
Turkisk stororder 2011-11-28
Kvartal 3 2011-11-17
Europeiskt samarbete smygstartar 2011-11-17
Avtal Taiwan 2011-11-14
Två nya ordrar 2011-10-07
Distributör i Kanada 2011-08-30
Studiestart och kompletterat patent. 2011-08-24
Rapport 2 KV 2011-08-22
Häpnadsväckande genombrott i Asien 2011-06-30
Startskott för satsning på hjärnkylning 2011-06-16
Rapport 1 KV 2011-05-30
VD-intervju 2011-05-05
Ny kund 2011-05-04
Patent i Kina 2011-05-03
Leveranser till Sydamerika 2011-04-29
Uppe på banan 2011-04-28
Patent 2011-04-28
Byter lista 2011-04-20
Bryter med distributör 2011-04-19
Konferens i St Gallen 2011-03-24
Ett förlorat halvår. 2011-02-23
Vin och vatten 2011-02-21
Nya Dignicap ännu bättre 2011-02-03
Nytt sjukhus till studie. 2011-01-25
Kassan full och VD ökar 2010-12-23
Ännu mera! 2010-12-07
Dotterbolag i USA 2010-12-06
Dignitana inleder marknadsföringssamarbete 2010-11-25
Rapport 3 kv 2010 2010-11-18
Har gått in på världens största marknad. 2010-11-17
Order på fem system från Saudiarabien 2010-11-16
USA-studien går vidare 2010-11-15
Försäljning till svenska sjukhus 2010-11-02
Stororder från Turkiet 2010-09-16
Avtal med välgörenhetsorganisation 2010-08-25
Distributör i Singapore 2010-08-23
Rapport 2 kv 2010 2010-08-19
Tidigt klartecken för USA ger höjd riktkurs 2010-06-17
Studie presenterad i USA 2010-06-11
Brasilien nästa 2010-06-04
Avtal i Iran 2010-05-31
Etablerar dotterbolag för hjärnkylning 2010-05-28
VD Intervju 2010-05-25
Rapport 1 kv 2010 2010-05-18
Betald valideringsstudie i Europa 2010-04-28
Big in Japan? 2010-04-08
Flyt i öster 2010-03-31
Uppföljningsorder 2010-03-02