Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Enligt CAPM är det bara en tillgångs risk, mätt som beta, som påverkar dess förväntade avkastning
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Kallar till extra bolagsstämma - 2013-08-14

Dignitana kallar till en extra bolagsstämma och styrelsen föreslår en sänkning av lösenpris för utestående teckningsoptioner TO2 och begär i samband med detta ett bemyndigande för en nyemission om 15,5 MSEK.  Som vi tolkar det är detta en formalitet för att kunna lösa in optionerna och skall alltså, som vi ser det, inte tolkas som att det är nyemission på gång även om standardlydelsen i kallelsen de facto kommer att fungera även för detta.

 

Även om Dignitana uppfyller vår omsättningsprognos för innevarande år kommer verksamheten troligen inte kunna generera ett positivt kassaflöde. Givet kommande satsningar på USA-marknaden och BrainCool vore i det perspektivet en viss uppkapitalisering självfallet behjälplig. Det finns ca 659 000 utestående teckningsoptioner. Vid sänkning av lösenpris till 18 SEK kan således teckning via inlösen maximalt inbringa knappt 12 MSEK.

För närvarande ligger lösenpriset på TO2 på 23 SEK och Dignitanaaktien har det senaste året endast undantagsvis handlats över den nivån. Optionerna löper ut den 30 september vilket förklarar tidpunkten för en extra bolagsstämma och förslaget att nu justera optionsvillkoren. Inlösen av optionerna vore så klart en smidigare och billigare väg att stärka kassan än en ren nyemission, lösenpris 18 SEK är nog inget man ska haka upp sig på i någon större utsträckning. Beslutet skall tas av stämman och lösenpris kommer självklart sättas för att garantera maximalt utfall på teckningen och det skulle i dagsläget innebära en lägre strikekurs. Med detta sagt finns naturligtvis möjligheten att Dignitana radar upp nyheter närmaste månaden som får kursen att stiga över de 18 SEK som föreslås i kallelsen till bolagsstämman.

 

De som följer bolaget noga har förstått att det mediala intresset nu är rekordstort i USA och att detta också genererat rewrites på andra ställen i världen. FDA-godkännandet har plockats upp av ett 80-tal olika tidningar, radio- och TV-stationer och Dignicap har därigenom fått exponering för miljontals människor.  Smallcap gör bedömningen marknaden agerar avvaktande i Dignitanaaktien av två anledningar. Dels en otydlig finansieringssituation och dels en väntan på att försäljningen ska komma igång på allvar och det är vår fasta övertygelse att aktien kommer att uppvärderas när klarhet har bringats i dessa frågor

 

Vi bedömer att förslaget inför stämman är ett efter omständigheterna vettigt drag som ökar chanserna till en bra teckningsgrad och som därmed kan minska behovet av en ytterligare emission.

Närmast ser vi fram emot första patient in i USA-studien och en ytterligare trigger skulle kunna vara godkännande i Kina som dock är svårare att tidsbestämma. En klarare finansiell situation gynnar aktien och för varje steg bolaget närmar sig ett FDA-godkännande kommer intresset att öka i USA och en del av detta intresse borde rimligtvis även nå de svenska aktiespekulanterna.


Tidigare kommentarer
Skeppning enligt plan 2014-06-24
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-21
Brasiliansk stororder 2014-04-30
Ny VD och styrelse 2014-04-16
BrainCool återbetalar lån 2014-04-15
VD lämnar 2014-03-28
Flera positiva besked 2014-03-27
Dignicap får marknadsgodkännande i Kina 2014-03-18
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-27
Skatteverket godkänner Lex Asea-utdelning av Braincool 2014-02-11
Ett steg närmare marknadsgodkännande i Kina 2014-01-28
Halvvägs 2014-01-17
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-29
Presentation 2013-11-25
VD-intervju Martin Waleij 2013-09-27
Genomför riktad emission 2013-09-19
Utreder avknoppning av Braincool 2013-09-05
Rapport 2 kv. 2013 (uppdaterad) 2013-08-29
Framsteg i USA 2013-08-27
Kallar till extra bolagsstämma 2013-08-14
VD-intervju Martin Waleij 2013-06-20
FDA ger klartecken för avslutande Dignicapstudie 2013-06-07
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-22
Insiderförsäljning 2013-04-08
Mindre order till Australien 2013-04-03
I startgroparna för PMA-studie 2013-03-25
Dignitana på gång i Storbritannien 2013-03-21
Presentation 13 Mars 2013-03-14
BrainCoolstudie inleds med ledande center för hjärnkylningsforskning 2013-03-05
Rapport 4 kv. 2012 2013-02-28
Fler framgångar i Storbritannien 2013-02-25
Slutförd produktionstransfer och ny stororder 2012-12-21
Klargörande 2012-11-29
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-28
Levererar till privat aktör 2012-11-23
Filmlänk och kommentarer 2012-10-12
Flera nyheter i en pressrelease 2012-10-02
Visar framfötterna på Royal Marsden 2012-09-27
Gör företrädesemission 2012-09-07
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-22
Avtal med Partnertech 2012-08-21
Rörande bolagsstämman 2012-07-02
Europaavtal klart 2012-06-14
Försäljning i Chile samt partnerskap 2012-05-30
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-28
Ny order 2012-05-02
Europeisk stororder 2012-03-28
Distributör i Vietnam 2012-03-20
In i finrummet 2012-03-19
Vd-intervju 2012-03-14
Braincool startar klinisk studie i Storbritannien 2012-03-08
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-27
Ytterligare en distributör 2011-12-01
Validering av braincoolmetod 2011-12-01
Dignitana på First North första december 2011-11-30
Turkisk stororder 2011-11-28
Kvartal 3 2011-11-17
Europeiskt samarbete smygstartar 2011-11-17
Avtal Taiwan 2011-11-14
Två nya ordrar 2011-10-07
Distributör i Kanada 2011-08-30
Studiestart och kompletterat patent. 2011-08-24
Rapport 2 KV 2011-08-22
Häpnadsväckande genombrott i Asien 2011-06-30
Startskott för satsning på hjärnkylning 2011-06-16
Rapport 1 KV 2011-05-30
VD-intervju 2011-05-05
Ny kund 2011-05-04
Patent i Kina 2011-05-03
Leveranser till Sydamerika 2011-04-29
Uppe på banan 2011-04-28
Patent 2011-04-28
Byter lista 2011-04-20
Bryter med distributör 2011-04-19
Konferens i St Gallen 2011-03-24
Ett förlorat halvår. 2011-02-23
Vin och vatten 2011-02-21
Nya Dignicap ännu bättre 2011-02-03
Nytt sjukhus till studie. 2011-01-25
Kassan full och VD ökar 2010-12-23
Ännu mera! 2010-12-07
Dotterbolag i USA 2010-12-06
Dignitana inleder marknadsföringssamarbete 2010-11-25
Rapport 3 kv 2010 2010-11-18
Har gått in på världens största marknad. 2010-11-17
Order på fem system från Saudiarabien 2010-11-16
USA-studien går vidare 2010-11-15
Försäljning till svenska sjukhus 2010-11-02
Stororder från Turkiet 2010-09-16
Avtal med välgörenhetsorganisation 2010-08-25
Distributör i Singapore 2010-08-23
Rapport 2 kv 2010 2010-08-19
Tidigt klartecken för USA ger höjd riktkurs 2010-06-17
Studie presenterad i USA 2010-06-11
Brasilien nästa 2010-06-04
Avtal i Iran 2010-05-31
Etablerar dotterbolag för hjärnkylning 2010-05-28
VD Intervju 2010-05-25
Rapport 1 kv 2010 2010-05-18
Betald valideringsstudie i Europa 2010-04-28
Big in Japan? 2010-04-08
Flyt i öster 2010-03-31
Uppföljningsorder 2010-03-02