Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
”How to make money in stocks” enligt flera källor är den mest sålda boken om placeringar genom tiderna.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Flyttar fram positionerna - 2010-02-02

Know IT har den senaste tioårsperioden vuxit kraftigt såväl organiskt som genom framgångrika förvärv och etablerat sig som en betydande aktör på den svenska och nordiska marknaden för IT-tjänster. Vi ser fortsatt goda möjligheter att ta marknadsandelar på en fragmenterad marknad.


Med en marginal som etablerat sig på 10% och över och en begränsad operativ risk vad gäller erbjudande och kundexponering har koncernen en stark bas att expandera ytterligare från. Förvärv i Norge och Finland ger brohuvuden i dessa marknader och stärker ytterligare tillväxtutsikterna. Nyligen förvärvade finska Endero bör, likt norska Objectnet häromåret, bidra till marginaler och vinst redan från start.


En klar sentimentsförbättring hos IT-konsulterna mot slutet av förra året bådar gott vad gäller en möjlig marknadsåterhämtning under 2010. Risker ser vi främst från en utdragen svag allmän konjunktur, ökad priskonkurrens från offshoreaktörer och omstrukturering hos vissa kunder. Detta är dock faktorer som påverkar samtliga konsulter och enligt vår bedömning Know IT i mindre grad. Mot den bakgrunden är värderingsrabatten för Know IT i förhållande till sektorn i övrigt omotiverad.  Vi bedömer att aktien är undervärderad med mellan 20 och 40%.Tidigare analyser