Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Det bästa årsavkastningen på DJ Industrials sedan år 1900 nåddes 1915 och uppgick till 81,7%.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Analys Probi - 2008-09-22

Probi har nu tagit steget från forskningsföretag till ett kommersiellt vinstgivande företag. Bolaget lämnade vid småbolagsdagarna i början på september garantier för att förlusterna var slut och de har en imponerande tillväxt att visa upp. För första halvåret ökar omsättningen med 77 % till 35,7 MSEK och vinst per aktie hamnar på 0,45 SEK per aktie.
Probi är ett företag som äger och forskar runt ett antal patenterade probiotiska bakteriestammar. Probiotika definieras av bolaget som ”Levande mikroorganismer som ger människan positiva hälsoeffekter när de intas i tillräckliga mängder”. Den idag använda bakterien är Lp299V och återfinns i Skånemejeriers välkända Provivaprodukter. Tidigare har beroendet av Skånemejerier, som också är stor ägare, varit stort, men tack vare nya avtal står Skånemejerier numera för mindre än 50 % av omsättningen från att för samma period förra året ha legat på 74 %.

Enligt Probis egen utsaga beror en del av den kraftiga tillväxten på lageruppbyggnad av Kraft Foods som lanserat en müslibar innehållande Lp299V i USA. De säger vidare att denna uppbyggnad även kommer att påverka tredje kvartalet. Detta gör det svårt att prognostisera resultat och omsättning för året, men vi kan konstatera att det går bra för Probi och nya försäljningsavtal har presenterats i en strid ström under senaste året.

Försäljningen är uppdelad i tre försäljningsområden varav två, Functional foods (FF) och Kosttillskott, har försäljning. Functional foods dominerar med 30 miljoner i omsättning, en ökning med 86 % och kosttillskott växer med mer beskedliga 39 % och omsätter 6,3 MSEK första halvåret. Intressant att notera är att Skånemejerier står för ca 18 MSEK av omsättningen i FF.
Försäljningen ökar riktigt bra och man har all anledning att misstänka att den tillväxten kommer att vara fortsatt stark med tanke på alla tecknade avtal. Vägen är inte spikrak och mycket hänger på hur produkterna utvecklas för deras nya större licenstagare, som tex Kraft Foods.

Den starka tillväxten som till viss del är en produkt av lageruppbyggnad gör att vi får handskas försiktigt med siffror för framtiden och också ta dessa med en nypa salt. Men om vi utgår från att bolaget kan prestera ett något starkare andra halvår och lyckas nå upp till 1 SEK/aktie i vinst och en vinsttillväxt på starka 50 % för nästa år hamnar vi, i skrivande stund, på ett p/e-tal strax under 30 på 2009 års vinst. Aktat tillväxten inte farligt högt i ett börshistoriskt perspektiv, men i rådande börsklimat kan det tyckas mycket, särskilt med tanke på den rörelserisk det innebär att ha ett fåtal stora kunder som dominerar försäljningen samt bristen på historik.

Forskning
Functional food i allmänhet och probiotika i synnerhet är en snårig skog av påståenden av tveksam karaktär. Det hävdas i reklamen för många olika drycker att bra tarmhälsa stärker immunförsvaret. Må så vara, men bolagen som gör dessa uttalanden kan sällan eller aldrig bevisa att just deras bakterie stärker immunförsvaret. I en tid där probiotika stoppas in överallt undrar man hur hållbar trenden är och om folk förr eller senare inte kommer att kräva kliniskt bevisad verkan av probiotika.
Probi har forskning inom områdena maghälsa, immunförsvar, hjärta/kärl samt stress och återhämtning.

Inom maghälsa har en studie av två visat på signifikanta resultat rörande IBS (irritable bowel syndrome), där subjektiv uppblåsthet minskade signifikant hos de som använde drycken ProViva som innehåller Lp299v. Vad som är lustigt i denna studie är att man väljer att testa ProViva Nypon snarare än att isolerat testa bakterien. Testgruppen fick en ”liknande” nypondryck.  Med vårt sätt att se på saken har en sådan studie ytterst begränsat kliniskt värde och säger inte nödvändigtvis något om bakterien. Men Proviva Nypon är bättre än ”liknande nypondryck”. Det faktum att magont minskade signifikant även för placebogruppen är en intressant detalj…. I en annan studie indikerades verkan mot IBS men resultaten var inte statistiskt signifikanta. Efter kontakt med bolaget har vi förstått att dessa studier gjordes som ett krav från myndigheter när Proviva skulle lanseras.

Probi visar i en nyligen genomförd studie med nya bakteriestammar på förkylning i Tyskland att förkylningen minskar med en dag från 6,7 till 5,6 dagar samt att symptomen minskar signifikant med 33 %. Man säger sig också se en trend till minskat insjuknande bland de som använt deras bakterie, men kan inte statistiskt bevisa detta. Detta framhåller man som en nyhet i världsklass, och hävdar att man överträffar probiotikakonkurrenters resultat med detta. För att sätta saker i perspektiv kan sägas att Biogaia, för flera år sedan presenterade en studie som minskade antalet sjukdagar beroende på förkylning eller magåkomma med 55 % och antalet insjuknade med 60 %, med statistiskt signifikanta resultat och dessutom har en studie på dagisbarn som visar på signifikanta resultat för minskad frånvaro, läkarbesök och antibiotikaanvändning. Probi har tidigare gjort en likadan svensk studie utan att få några signifikanta resultat, som anledning till skillnaden i resultat sägs vara att man nu valt ut individer som är extra benägna att bli förkylda. Givetvis är det svårt att jämföra studier som inte är utformade på samma sätt rätt av med varandra men vi lutar åt fördel Biogaia.

På kardiovaskulära området har man nått signifikanta sänkningar runt 10 % av skadliga blodfetter i en studie som omfattade 30 personer. Återigen var det Proviva som testades snarare än bakterien. Det finns studier på en rad födoämnen som sänker kolesterol som tex valnötter, pintobönor och havre. Havre är intressant eftersom Proviva innehåller just havre…..

För stress och återhämtning presenteras ingen forskning på hemsidan.
Probi pratar i sin årsredovisning om en rad saker som probiotika förväntas kunna göra, men då talas om probiotika i allmänna termer inte om deras egna bakterier. Allt sammantaget imponeras vi inte av de forskningsresultat som Probi presenterar. Mycket pekar år rätt håll men det övertygar inte. I vår ytterst lekmannamässiga bedömning ser Biogaia ut att ha betydligt solidare forskningsresultat och i kombination med en lägre värdering bli valet enkelt. Vi ber dock att få återkomma närmare om den saken senare i höst.

Vi bedömer att risken för tillfället överstiger potentialen och tycker att Probi behöver växa in i sin värdering. Företaget är dock tillräckligt intressant för att vi ska fortsätta hålla ett öga på det och vi håller det inte alls för otroligt att vi i framtiden kan komma att omvärdera vår ståndpunkt. Detta gäller i synnerhet om tillväxten fortsätter på inslagen väg.


Tidigare analyser
Analys Probi 2008-09-22