Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Är du intresserad av formationer inom den tekniska analysen så har Bulkowski i sin bok ”Encyclopedia of Chartpatterns” undersökt alla möjliga varianter.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Micro Systemation

Rapport 4 kv. 2011 - 2012-02-03

Efter den uppdaterade försäljningsprognosen i januari bjöd MSABs rapport på få överraskningar enligt vår bedömning. Rörelseresultatet på 10 MSEK i fjärde kvartalet (förra året 17,4 MSEK) hamnade i linje med våra förväntningar och sjönk främst beroende på lägre försäljning (efter stororder 4 kv. 2010) och ökade personal- och omkostnader. För helåret hamnade vinsten på 30 MSEK, samma som 2010.


Trots att vi under förra året sett en viss svaghet på de europeiska marknaderna, vilket tillsammans med färre storordrar hållit tillbaka tillväxten, förefaller ledningen optimistisk om den underliggande tillväxtpotentialen. Fokus på produktutveckling kvarstår och med hjälp av förbättrad funktionalitet i den nya versionen av mjukvaran XRY hoppas MSAB kunna behålla försprånget gentemot konkurrenterna. Tillväxttron manifesteras även i att bolaget avser att rekrytera i samma omfattning som under förra året. Detta ställer i sin tur krav på att bolaget bör behöva närma sig sitt tillväxtmål på 25 % per år igen för att samtidigt uppnå sitt marginalmål på 25 %.


I rådande konjunkturläge framstår det dock som optimistiskt att inteckna en tillväxt på sådana nivåer och risken är stor att ökade kostnader även detta år håller tillbaka marginalen.  Mycket hänger på huruvida bolaget kan vinna nya storordrar, vilka är svåra att förutspå. Bolaget har dock en styrka i en stor och växande bas av licenser som ger återkommande intäkter och som stabiliserar resultatet över tid.


Vi tror att den bästa gissningen i nuläget är att vänta sig ett relativt stabilt eller något ökat resultat under innevarande år, främst hjälpt av ökade intäkter från licensförnyelser. Säsongsmässigt brukar storordrar infalla under 2-3 kv., bl. a relaterat till den federala upphandlingsperioden i USA. Kanske får vi vänta till dess för att närmare besked om huruvida tillväxten kan matcha förväntat ökade kostnader och ge önskad vinstökning. Bolaget förefaller ha valt strategin att kommunicera mindre om orderläget mellan kvartalen, vilket gör att kurskatalysatorerna riskerar bli få. I väntan på nästa rapport kan dock en hög direktavkastning på 5-6 % ge stöd åt kursen, som i ärlighetens namn heller inte visar tecken på särskilt högt ställda förväntningar.


Tidigare kommentarer

Dela med dig
Fakta Micro Systemation
NoteringSmall Cap
Ticker / kodMSAB
Antal aktier17,7
VDJoel Bollö
StyrelseordförandeHenrik Tjernberg
Största ägareHenrik Tjernberg
http://www.handinhand.nu/