Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
att det inte finns något påvisbart samband mellan börsens aggregerade p/e-tal och avkastning framöver?
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Micro Systemation

Kapitalmarknadsdag 23 maj 2012 - 2012-05-23

IT-bolaget Micro Systemation (MSAB) höll under dagen en kapitalmarknadsdag i Stockholm. Huvudintrycket är att marknaden för Mobile Forensics (digital rättsteknik för mobiltelefoner och mobila datorer) fortfarande befinner sig i en tidig fas. Den snabba utvecklingen inom smartphonemarknaden, med mer information som flyttas över till och genereras i appar, innebär vissa utvecklingsmässiga utmaningar men ger också möjligheter. Bolaget satsar fortsatt stort på produktutveckling och forsätter rekrytera och antal anställda uppgår nu till ca 80.


USA har de senaste åren vuxit till att bli MSABs enskilt största marknad och bolaget ser ett fortsatt kraftigt växande intresse från denna marknad, vilket bland annat manifesteras i uppgång i trafik av unika besök på bolagets webbsida. Även Asien växer kraftigt från en låg nivå och intressant nog ökar förfrågningar från Indien särskilt snabbt. Marknaden är svåruppskattad men bolaget bedömer att det globalt finns 250 000 specialister inom Mobile Forensics och att denna yrkeskår växer kraftigt. MSAB är en av de största aktörerna men mätt i installerad bas av licenser är israelisk-japanska Cellebrite förmodligen ledande. Enligt MSABs egna undersökningar uppskattar kunderna framförallt MSABs tekniska support, produkternas användarvänlighet och produktutvecklingen och enligt samma undersökning uppger hela 96 % av kunderna att de troligen kommer att förnya sina licenser nästa år. Närmare hälften av intäkterna utgörs av licensfönyelser vilket ger ett starkt bidrag till vinst och kassaflöde.


MSAB har traditionellt haft sin starkaste position bland högnivåanvändare som rättstekniska labb och lokala IT-grupper inom polisen. Framöver vill MSAB bredda erbjudandet med paketeringar även riktade till användare som inte kräver lika hög funktionalitet men likväl har ett behov att kunna avläsa beslagtagna mobiltelefoner, som poliser ute på fältet. Målet är att kontrollera hela infrastrukturen och skapa en plattform så att information lätt ska kunna utbyttas mellan olika delar av kedjan inom polis- och rättsväsendet. På så sätt ska marknadspositionen bibehållas och stärkas. Mycket talar för att vi kan se produktlanseringar i denna riktning under året.


Detta understryker dilemmat för MSAB och avvägningen mellan kort och lång sikt. För att nå dit man vill ser bolaget behov av satsningar som kostar en del på kort sikt. De fasta kostnaderna har under en tid ökat snabbare än intäkterna. Första kvartalets omsättning var dessutom svagare än väntat och för andra kvartalet i rad föll försäljningen jämfört med föregående år (visserligen mot en tuff jämförelseperiod). Mycket talar för ett ganska svagt resultat även innevarande kvartal. Vi håller delvis med om ledningens syn att MSAB inte ska bedömas utifrån enskilda kvartal, men frågan är om aktiemarknaden har samma tålamod.  Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25 % per år under en treårsperiod med en rörelsemarginal på 25 %. Målen sattes i juni 2010 och sett från denna tidpunkt ligger genomsnittlig tillväxt ungefär på målet medan marginalen släpat efter. Dock har tillväxten också mattats den senaste tiden.


Det krävs förmodligen nya storordrar för att få riktig fart på tillväxten igen men dessa är givetvis svåra att förutse. Den federala upphandlingssäsongen i USA inträffar normalt under 2-3 kv. och möjligen kan MSAB under sommaren och hösten följa upp sina tidigare framgångar där men det återstår så klart att se. Med den brasklappen ser 2012 annars att ut att vinstmässigt bli något av ett mellanår med en ganska bra men samtidigt något avvaktande marknad givet budgetrestriktioner på många håll i världen, och med ökande kostnader för produktutveckling. Det blir enligt vår bedömning svårt för bolaget att matcha föregående års vinst och aktien ser mot den bakgrunden kanske inte ut som något fynd på kort sikt. Produktlanseringar och en möjligen ökad aktivitet vad gäller upphandlingar under nästa år kan dock ge skjuts åt tillväxten igen under nästa år och den kortsiktiga oron för vinsten ska nog därför inte överdrivas. Inget tyder egentligen heller på någon kraftig prispress, snarare var bruttomarginalen oväntat stark under första kvartalet, resultatminskningen var istället i hög grad hänförbar till personalökningen.


Tidigare kommentarer