Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Enligt CAPM är det bara en tillgångs risk, mätt som beta, som påverkar dess förväntade avkastning
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Analys Biogaia - 2008-12-22

[OBS! En eller flera anställda eller frilansande analytiker vid Smallcap.se äger aktier i bolaget]

Biogaia- Årets Julklapp.

För att fullborda vårt arbete med de listade probiotikabolagen har turen nu kommit till Biogaia. Biogaia är det största bolaget av de tre och är även det bolag som har hållit på längst. I en jämförelse mellan de tre bolagen imponeras man av forskningsresultaten och mängden kliniska prövningar som har gjorts på Biogaias bakteriestammar Reuteri, som i vårt tycke fullkomligt utklassar de resultat Probi och Ellen har presenterat. Samtidigt måste man förvånas över att försäljningen ännu inte riktigt matchar detta övertag i forskningsresultat. Aktien är verkligen billig och trots att den tillhör en av få vinnare i år tycker smallcap att den fortfarande är ett självklart köp.

Biogaia är ett bioteknikbolag som utvecklar och marknadsför probiotiska produkter och leveranssystem för probiotika. Detta sker genom tabletter och bakteriekulturer, men också via egna unika leveranssystem som olja för spädbarn, probiotikapreparerade sugrör och, inom kort, specialutvecklade kapsyler. Produkterna är skyddade av 135 patent i 28 patentfamiljer.

Biogaias bakteriestam reuteri har visat sig effektivt för följande områden: 

Kolik: Det har i en publicerad studie visats att reuteri är effektiv mot Kolik. 95 % svarade på behandling med reuteri och barnen som fått biogaias probiotikadroppar istället för den medicin som idag används som standard mot kolik skrek i snitt 2 timmar och 16 minuter mindre per dygn.

För tidigt födda: Reuteri har visat sig halvera tiden som för tidigt födda måste stanna på sjukhus efter födseln. Dessutom visade det sig att det allmänna tillståndet i mage/tarm avsevärt förbättrades, något som gäller alla nyfödda, även de som inte är för tidigt födda.
Immunförsvar: I en svensk studie visade det sig att antalet sjukskrivna dagar för förkylning eller magåkomma minskade med 2/3 i den grupp som dagligen fick en dos reuteri. I en studie på barn visade det sig att såväl antalet läkarbesök, mängden antibiotika som sjukfrånvaro från barnomsorg minskade statistiskt signifikant.

Oral Hälsa: Forskning har visat att Biogaias dentalprodukter reducerar blödande tandkött och dessutom interagerar med immunsystemet för att minska inflammationen. Detta är en intressant väg att gå med tanke på alla produkter som försöker utrota munnens bakterieflora. För oral hälsa har Biogaia ett avtal med Sunstar som täcker mer eller mindre hela världen. Det är meningen att lansering ska ske i ca 100 länder de närmsta två åren.

Mage/Tarm: Hjälper allmänhälsan i mage/tarm och har också visat sig efektiv mot diarré. Biogaia genomför nästa år en större studie med fokus på verkan på Helicobacter Pylori. Tidigare har en pilotstudie med ett mindre antal personer visat att kombinationen reuteri och omeprazole gjorde att 60 % av deltagarna helt blev av med sin helicobacterinfektion.

Forskning
Biogaia har valt att inte kommunicera några detaljer runt den större studie som ska titta närmare på verkan på helicobacter pylori. Dock ska man som investerare eller potentiell sådan ha klart för sig att det vilar ett riktigt stort dolt värde i en eventuell framgångsrik studie som idag inte på något sätt har prisats in i aktien.
Biogaia skulle inte behöva göra några större inbrytningar på den gigantiska magsårsmarknaden för att motivera aktiekurs flera gånger högre än dagens. I den pågående studien provar Biogaia även en ny reuteristam som tidigare visats sig vara antiinflammatorisk. Enligt uppgift är det endast en kombination av Biogaias två egna stammar som testas i ett första läge, men smallcap känner sig tämligen övertygade om att i det fall studien faller väl ut så kommer även kombinationsbehandlingar med andra läkemedel att inledas tids nog.
Målgrupp för studien är det patientsegment som har konstaterad helicobacter pyloriinfektion, men inte har tillräckliga besvär för att behandlas med antibiotika.

Trots att Biogaia har en gedigen forskningsportfölj, kommer bolaget bara under nästa år om allt blir som planerat, att ha lika många människor i kliniska prövningar som de hittills haft under hela bolagets livstid. Det rör sig i många fall säkert om uppföljning på redan gjorda studier, men det är inte osannolikt att även nya indikationer testas. De kliniska prövningarna är grunden för hela Biogaias affärsidé. De vill sälja genom apotek och marknadsföra sig direkt till läkare och då duger det inte att komma med studier som inte visar upp riktiga, statistiska resultat. Biogaia har numera fyra personer som jobbar heltid med att ge stöttning till den kliniska forskning som genomförs över världen. Biogaia uppger att en del kunder sätter igång egna studier för att ytterligare kunna stötta på sina inhemska marknader.

Som kuriosa kan smallcap berätta att en uppföljningsstudie på kolik som skulle göras i Italien blivit försenad på grund av svårighet att rekrytera spädbarn med kolik till studien. Föräldrarna vill nämligen inte vara med om de inte garanteras Biogaias probiotikadroppar till barnen och det är naturligtvis omöjligt i en blindstudie. Biogaias målsättning är att få liknande kännedom om sina produkter i hela världen.
Där många probiotikaföretag visar upp generella forskningsresultat eller resultat uppkomna i provrör har Biogaia en enorm fördel med sina gedigna kliniska studier för reuteri. Dessa tar tid att genomföra och kostar pengar, men när det kommer till att marknadsföra sig till medicinsk personal är resultaten ovärderliga.

Försäljning
Biogaias egna produkter säljs främst genom apotek, en uttalad strategi för att ge sina bakteriestammar mer tyngd i konkurrensen med annan probiotika. Distributionen sker oftast med en lokal aktör som kan sin marknad bra. Det finns undantag som t ex  dentalprodukterna som Sunstar har rätten till i mer eller mindre hela världen och avtalen med Nestlé.
 Biogaia har de senaste åren tecknat avtal i en strid ström och försäljningen, som nu finns i 42 länder, har de senaste fem åren i snitt ökat med 39 %.

En viktig partner är Nestlé som köpte Novartis division för klinisk nutrition som Biogaia tidigare tecknat avtal med och i år har också avtal tecknats med Nestlé infant nutrition som ger dem rätt att använda reuteri i vällingprodukter.  I övrigt är det Biogaias probiotiska droppar för barn och de dentala produkterna som förväntas stå för tillväxten kommande året.

Möjligheter
Trots att bolaget vuxit bra de senaste åren finns ytterligare ett par växlar kvar. Under 2009-2010 kommer de globala avtalen med Nestlé och Sunstar att få rejält med genomslag. Med en fin tillväxt i grunden och ett par jokrar ser framtiden riktigt spännande ut.
  • USA växer riktigt bra men från låga nivåer. Biogaia är riktigt nöjda med arbetet som distributören lägger ner och under nästa år kommer USA sannolikt bli en långt viktigare marknad än hittills.
  • Östeuropa har kommit igång riktigt bra och visar en stadig tillväxt.
  • Nestlé kommer att lansera ytterligare produkter nästa år.
  • Ytterligare framtida potential finns i att de största europeiska marknaderna (UK, Tyskland, Frankrike) som idag fungerar dåligt eller inte alls. Tids nog kommer dessa att komma igång.
  • I dagarna inleds försäljning i Kina, vart det leder är svårt att sia om men det är ett väldigt stort land.
  • Lifetop cap, Biogaias patenterade lösning för att förvara probiotika i skruvkorken på flastflaskor ser ut att kunna få ett liv utanför Biogaias värld. Första avtalet är tecknat för en kund som lanserar under första kvartalet 2009.
  • Two pac, Biogaias hälftenägda packningsbolag har hittills kostat pengar men ser nu ut att vända om till plus. Ny maskin med betydligt bättre prestanda är införskaffad för sugrörsproduktion.
  • Japan kostar pengar. Bolaget känner att det börjar lossna i Japan även om det för tillfället är långt ifrån tillfredställande. När man tittat på bolaget idag ska man ha klart för sig Japan står för en kostnad på ca 10 MSEK på årsbasis. Om inte denna kostnad funnits hade bolagets vinst varit ca 30 % högre i år. Biogaia kommer att köra vidare in på nästa år för att se om det lossnar annars lägger man ner satsningen och låter någon distributör ta hand om försäljningen. Nu ska inte satsningen ses som pengar i sjön utan kanske som ett nödvändigt marknadsföringsgrepp för att komma in på den japanska marknaden.
  • Helicobacter Pylori. Vid en framgångsrik studie torde samarbeten med etablerade läkemedelsbolag ligga nära till hands. Vi säger det igen, magsårsmarknaden är enorm och det räcker med en liten del för att ge en stor effekt för Biogaia. Idag får man som aktieägare denna möjlighet helt gratis.
  • Nya leveranssystem finns i pipeline.

Utdelning?
Vi skulle bli förvånade om inte Biogaia börjar dela ut pengar från och med nästa år. Kassan är välfylld och kommer att fyllas på i en stadig takt de närmsta åren. Detta kommer att bli en viktig signal till marknaden om hur bolaget ser på framtiden. Vi ser det inte heller för otroligt att Biogaia, om allt går som vi förväntar oss, under nästa år också gör entré på midcaplistan och därmed också lämnar vårt analysuniversum, dock kommer andra aktörer med betydligt bättre spridning än smallcap.se att ta vid. Detta kommer sannolikt leda till ett större institutionellt intresse. Det finns inte så många bolag på börsen som med lönsamhet växer 40 % på årsbasis och samtidigt delar ut pengar till sina aktieägare.

Risker
De affärsmässiga riskerna får anses vara förhållandevis begränsade då Biogaia har sin försäljning spridd över ett stort antal marknader och har ett stort antal kunder. De kunder som förväntas stå för en stor del av kommande omsättningsökning har bara just kommit igång, men när dessa går för fullt kommer beroendet av Nestlé och Sunstar naturligtvis att öka. Med detta sagt vill vi dock påpeka att Biogaias omsättningsdipp förra året berodde på problem med storkunder i Asien, men sedan dess har bolagets beroende av Asien minskat.

Den globala lågkonjunktur vi ser framöver kommer naturligtvis att påverka även Biogaia, men vi bedömer trots allt att det är lika stor risk att Biogaia överträffar våra prognoser som att de skulle underträffa dem. Kursmässigt anser vi att riskerna är ännu mindre då aktiekursen enligt vårt förmenande idag är löjligt låg.

Värdering
Mycket talar för att 2009 kan bli ett år när Biogaia lägger i ytterligare en växel. Vi tror att omsättningen hamnar runt 145 miljoner i år, vilket skulle innebära en ökning i omsättning runt 36 %. Vinsten skulle i det fallet hamna runt 1,65 SEK/aktie, räknat med schablonskatt ca 1,20 SEK.  I vårt grundscenario ser vi en tillväxt på 40 % för 2009 följt av 35 % för 2010. Vinst per aktie för dessa år skulle efter schablonskatt bli 2,90 resp 4,90 SEK. Med försiktigare antaganden om 30 respektive 20 % i tillväxt skulle VPA hamna runt 2,50 resp 3,80 SEK. Vi kan inte riktigt se varför tillväxten så abrupt skulle avstanna, men det kan vara bra att göra en känslighetsanalys. I det mer försiktiga scenariot handlas Biogaias aktie idag till p/e 10 på 2010 års vinst vilket även det är för billigt.

Slutsats
Biogaia har idag en trogen skara aktieägare som känner bolaget väl, men utanför denna krets är kännedomen om bolaget och dess produkter ytterst bristfällig. Smallcap.se tror inte att marknaden är medveten om att den tillväxt som finns faktiskt sker med förhållandevis små ökningar i kostnader vilket ger en riktigt bra utväxling på sista raden. Bland de bolag smallcap.se verkar är Biogaia unikt. Vi pratar ofta om risk kontra möjligheter och även om Biogaia kanske inte har den astronomiska potentialen som man ser i många av de förhoppningsbolag som vi bevakar finns idag en stabil, vinstgivande rörelse som har tillräckligt med krydda för att ge riktigt bra potential. Kort sagt har vi svårt att hitta bättre risk/reward på börsen och utnämner Biogaia till årets julklapp.

Tidigare analyser
Analys Biogaia 2008-12-22