Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
”How to make money in stocks” enligt flera källor är den mest sålda boken om placeringar genom tiderna.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Psykologi styr vårt beteende


En stor del av den psykologiska litteraturen visar att den psykologi som vi just nu besitter 1) inverkar på vår tro och våra bedömningar om framtiden och 2) påverkar vårt beteende och beslut vi tar just nu. Alltså, är vi optimistiska kommer detta att inverka på våra prognoser om framtiden och omvänt när vi är negativa. Detta gäller analytiker, VD:ar och placerare i stort som alla har en tendens att bli för optimistiska efter starka börsuppgångar och för pessimistiska efter nedgångar. I en studie (Johnson and Tversky, 1983) visade författarna att människor som läser t ex negativa (eller sorgliga) nyheter i tidningen tror att risken är högre för att drabbas av sjukdomar och olyckliga dödsfall jämfört med de som läser positiva och optimistiska artiklar. Överlag visar psykologiska studier att människor med en positiv psykologi tar positiva beslut medan människor med en negativ psykologi tenderar att ta negativa beslut (bl a Bower 1981 och 1991; Arkes, Herren and Isen 1988; Wright and Bower 1992). 

I en intressant studie (Investment sentiment and Price Momentum) som presenterades den 10 januari i år menade författarna att sentimentet är den viktigaste förklaringen till att Relative Strenght-strategier fungerar. Relative strength-aktier syftar på aktier som uppvisat styrka relativt övriga aktier, sektorn eller marknaden som helhet. I en studie från 1993 visar Jegadeesh och Titman att aktier som uppvisar relativ styrka i perspektivet 3-12 månader har en tendens att fortsätta uppvisa styrka de kommande 3-12 månaderna. Att den strategin fungerar, menar författarna, har att göra med hur optimistiska eller pessimistiska vi är. Vad man gjorde var att jämföra utvecklingen i Consumer Confidence Index (CCI), som presenteras av Conference Board, med avkastningen i dessa momentumaktier. Slutsatsen i studien visade att när sentimentet är positivt enligt CCI avkastade momentumaktierna klart starkare än börsen som helhet. När sentimentet däremot är negativt är avkastningen klart sämre än börsen som helhet. Konklusionen är alltså att strategin bara är intressant när placerarna är optimistiska eller som författarna själv uttrycker det: ”Our results indicate that price momentum is significant only when investors are optimistic”.

 

Jag tror att börsen är barometer (ett mätinstrument) för den psykologi och framtidstro som råder i samhället, dvs börsen är en sentimentsindikator i sig, dvs ungefär som CCI.  Människor som är optimistiska till framtiden beter sig alltså på ett positivt sätt – man köper aktier, tar lån, konsumerar, är mer generösa, mer tålmodiga och förstående, investerar och anställer mer. Konsekvensen av denna optimism kommer att reflekteras inte bara på börsen utan också senare i ekonomin, i politiken, i kultur, i idrott samt relationer både på nationell och internationell nivå dvs på många olika plan i samhället. Är den aggregerade marknaden positiv till framtiden kommer det att ge ett helt annat resultat än om vi är negativa till framtiden. Ekonomiska nyheter skapar inga trender på börsen – det är trender på börsen som skapar nyheter, dvs ekonomin följer börsen och inte tvärt om.

 

Detta är naturligtvis ett annorlunda sätt att tänka och går stick i stäv med den traditionella tolkningen av hur börsen fungerar, där man menar att det är ekonomin som leder börsen. Att tänka i termer av ett omvänt orsakssammanhang kommer att leda till aha-upplevelser, t ex ger det en förklaring till varför ekonomin alltid går ned efter det att börsen går ned. Under de senaste dryga 100 åren har t ex S&P 500 noterat hela 10 nedgångsfaser som är större än 40 procent och 18 nedgångar större än 25 procent. Men den gemensamma nämnaren är att börsen i genomsnitt vänder ned 10 månader före ekonomin och det är ju därför makroekonomiska data nästan alltid ser som bäst ut när börsen vänder ned. Och med en tro, som jag har, att det är den aggregerade psykologin som leder börsen som i sin tur leder ekonomin, och inte tvärt om, är detta ett måhända ett bevis för den omvända kausalitetsteorin. Låt mig få avsluta denna lilla exposé i börsanalytiska utsvävningar med ett citat från en ekonom (har tappat bort källan) som beskrev saken så här:

 

”This framework (dvs att tänka med ett omvänt orsakssamband) offers compelling evidence that changes in optimism and pessimism, measured by changes in stock market indices, are independent of changes in economic variables, witch simply follow. By understanding the nature and hierarchy of stock market changes, we economist can improve our predictions for the economy in terms of form, magnitude and timing.”
Denna krönika är ett samarbete med randomwalk.se


Tidigare krönikor
Solen, sinnet & börsen 2013-04-02
Det blir inte alltid som vi tror 2013-02-13
Flockbeteende 2013-01-21
Att vara objektiv 2012-12-17
Confirmation bias 2012-10-26
Påminnelse inför rapporterna 2012-10-09
90 % optimister i guld 2012-09-12
Att spekulera i spekulation 2012-08-30
Börsen & media 2012-07-16
Börspsykologi 2012-06-26
Tur & slump 2012-05-23
En negativ bias 2012-04-24
Stabila aktier när börsen faller 2012-04-18
Marknadsfaser 2012-03-28
Skyll på generna! 2012-03-15
De bästa anomalierna 2012-03-09
En av kommande tusen 2012-03-01
Fokus på det som är viktigt 2012-02-08
Greed is good 2012-01-26
Fördel småsparare 2012-01-11
Politiker, Europa och ett annat förhållningssätt 2011-12-15
Turen på sin sida 2011-12-08
Panta Rei 2011-11-11
Funderingar kring flockbeteende 2011-10-26
Finansskatt? Förutsägbart förslag 2011-09-30
Skillnaden mellan FA och TA 2011-09-08
Panik på börsen! 2011-08-05
Wisdom of Crowd Effect 2011-07-15
Vi styrs av förväntningar 2011-07-01
Soliga dagar är bra för affärerna 2011-06-23
Vem kan man lita på? 2011-06-01
Vår bevekelsegrund 2011-04-26
Jekyll, Hyde och börsen 2011-03-21
Panik på börsen... 2011-03-17
Social Mood - ny forskning 2011-02-10
Jag upphör aldrig att förvånas 2011-02-03
Börs och inflation 2011-01-20
Tror inte på fundamental analys? 2010-12-23
Optimisterna dominerar 2010-12-21
Krig negativt för börsen? 2010-12-07
Börsen leder 2010-11-25
Olja och börsen 2010-11-11
Stärkt i min tro 2010-10-22
Fördel swingtrading 2010-10-13
Flytande stoppar 2010-09-16
Bubblor 2010-09-02
Konsensus 2010-08-25
Double dip? 2010-08-19
Gör som kasinot 2010-08-04
Optimist eller pessimist 2010-07-23
Fotboll, straffar och action bias 2010-07-15
Det vi fokuserar på expanderar 2010-07-08
Börsen, osäkerhet och kommande kriser 2010-06-16
Börsen är en sentimentsindikator. 2010-06-03
Psykologin styr 2010-05-21
Trendföljande indikator 2010-05-14
Utnyttja turbulensen? 2010-05-10
Börsbeteende är autokorrelerat 2010-04-22
Placebo, förväntningar och trading 2010-04-14
Egenskaper hos framgångsrika placerare 2010-03-23
Är du också ett flockdjur? 2010-03-14
Vädret påverkar oss kanske mer än vi tror 2010-02-17
Det sitter i hjärnan 2010-02-12
Börsen den bästa sociometern. 2010-02-08
Psykologi styr vårt beteende 2010-01-21
Teknisk vs fundamental analys 2010-01-14
Bull marknad - inte bara ett finansiellt fenomen 2009-12-09