Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Det bästa årsavkastningen på DJ Industrials sedan år 1900 nåddes 1915 och uppgick till 81,7%.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Turen på sin sida

Det är inte tur som leder till tur på börsen. Det går i många fall att positionera sig för tur. Vi ska i denna artikel förena svarta svanar med normalfördelning som utgångspunkt för börshandel. Det kanske låter kryptiskt, men den praktiska rekommendationen är busenkel.

Vi har många gånger lyft fram att en aktiehandlares uppgift är enkel: observera, agera och anpassa sig. Aktiehandlaren observerar en fördel/sannolikhet, t ex att utbrott uppåt fungerar bra i högvolatila aktier. Med den observationen i bagaget blir det handlarens uppgift att agera på den typen av utbrott. Därefter blir det en fråga om att efterhand anpassa strategin efter hur väl den fungerar. Fortsätter strategin att fungera ökar handlaren trycket (större positionsstorlekar eller fler positioner), fungerar den sämre vidtas åtgärder – anpassning till en förändrad verklighet. Detta sätt att agera kan sägas utgå ifrån empiriska studier avseende vad som fungerar och inte fungerar just nu eller i ett visst marknadsklimat. En känd förespråkare för detta förhållningssätt är Victor Niederhoffer vars två utmärkta böcker: “Education of a Speculator” och “Practical Speculations” varmt rekommenderas. Niederhoffer är känd för att föreslå en enkel lösning på de flesta börsrelaterade (och andra) problem nämligen att räkna. Niederhoffer föreslår allt som oftast att ett problem löses genom att plocka fram räknestickan och räkna – empiriska observationer. Därefter drar vi slutsatser baserat på medeltal och standardavvikelser.

Denna utgångspunkt går att ifrågasätta. En motpol till Niederhoffer finner vi i Nasim N Taleb som också är författare. Taleb har skrivit tre böcker bl a  “Fooled by Randomness” och “Black Swan”. Taleb menar att det är ett problem att utgå ifrån att det mesta runt omkring oss kan beskrivas som normalfördelat. Istället är det avvikelser från normalfördelning som skapat världen som den ser ut idag. De allra viktigaste händelserna i våra liv och i världshistorien är outliers som är omöjliga att förutsäga, t ex olyckor, kärlek, viktiga uppfinningar med mera. Taleb menar därför att de som blint förlitar sig på enkel empiri, medelvärden och standardavvikelser inte inser vikten av “svarta svanar”. Svart svan, eller “Black Swan” som Talebs andra bok heter, syftar på att få någonsin sett en svart svan. Att för den sakens skulle dra slutsatsen att de inte finns är fel.

Niederhoffer och vi säger således att aktiehandlarens ska observera (räkna) beteenden/avvikelser, och agera efter observationerna. Taleb menar att det är fel att utgå från normalfördelning och medelvärden. Går dessa två synsätt att förena? Ja, och det är just detta som är syftet med denna artikel nämligen – att agera så att vi skapar förutsättningar för tur.

Låt oss utgå ifrån att vi finner en edge/fördel som resulterar i en förväntad avkastning om 2 procent i månaden. Denna edge finner vi genom empiri och observationer. Ett exempel kan t ex vara att ett utbrottssystem intraday med profit targets. Denna typ av strategi fungerar väl om marknaden uppvisar medelhög till hög volatilitet. Vi kan skapa förutsättningar för tur genom att istället för att ta hem hela positioner vid profittargets istället bara ta hem delar av positionen, kanske hälften eller lite mer. Den kvarvarande positionen “spelar” vi med. Vi riskerar inte mer än att vi sätter t ex en break-even stopp på positionen, men trots allt ger vi positionen utrymme – vi skapar förutsättningar för att ha tur. Den här förändringen av strategin kommer sannolikt att försämra det förväntade utfallet, i detta exempel 2 procent på månadsbasis. Priset för att skapa förutsättningar för tur kan exempelvis vara att det förväntade utfallet dras ner från 2 till 1,5 procent, men samtidigt har vi öppnat upp för outliers/extrema rörelser. Vid test där profittargets ökas eller tas bort ökar oftast andelen outliers markant.

Det bästa sättet att skapa förutsättningar för tur är att låta en del av en position ha möjlighet att komma med i en trendrörelse. Ofta har vi en tendens att underskatta hur långt trender kan gå. För den som agerar i aktier uteslutande blir rådet att inte ta hem hela positionen bara för att aktien i “gått för långt” eller “blivit dyr”. Trender har en tendens att överaska. Detta är speciellt sant för de som agerar i småbolag.

Denna krönika publicerades först på e2trading.com. 


Tidigare krönikor
Solen, sinnet & börsen 2013-04-02
Det blir inte alltid som vi tror 2013-02-13
Flockbeteende 2013-01-21
Att vara objektiv 2012-12-17
Confirmation bias 2012-10-26
Påminnelse inför rapporterna 2012-10-09
90 % optimister i guld 2012-09-12
Att spekulera i spekulation 2012-08-30
Börsen & media 2012-07-16
Börspsykologi 2012-06-26
Tur & slump 2012-05-23
En negativ bias 2012-04-24
Stabila aktier när börsen faller 2012-04-18
Marknadsfaser 2012-03-28
Skyll på generna! 2012-03-15
De bästa anomalierna 2012-03-09
En av kommande tusen 2012-03-01
Fokus på det som är viktigt 2012-02-08
Greed is good 2012-01-26
Fördel småsparare 2012-01-11
Politiker, Europa och ett annat förhållningssätt 2011-12-15
Turen på sin sida 2011-12-08
Panta Rei 2011-11-11
Funderingar kring flockbeteende 2011-10-26
Finansskatt? Förutsägbart förslag 2011-09-30
Skillnaden mellan FA och TA 2011-09-08
Panik på börsen! 2011-08-05
Wisdom of Crowd Effect 2011-07-15
Vi styrs av förväntningar 2011-07-01
Soliga dagar är bra för affärerna 2011-06-23
Vem kan man lita på? 2011-06-01
Vår bevekelsegrund 2011-04-26
Jekyll, Hyde och börsen 2011-03-21
Panik på börsen... 2011-03-17
Social Mood - ny forskning 2011-02-10
Jag upphör aldrig att förvånas 2011-02-03
Börs och inflation 2011-01-20
Tror inte på fundamental analys? 2010-12-23
Optimisterna dominerar 2010-12-21
Krig negativt för börsen? 2010-12-07
Börsen leder 2010-11-25
Olja och börsen 2010-11-11
Stärkt i min tro 2010-10-22
Fördel swingtrading 2010-10-13
Flytande stoppar 2010-09-16
Bubblor 2010-09-02
Konsensus 2010-08-25
Double dip? 2010-08-19
Gör som kasinot 2010-08-04
Optimist eller pessimist 2010-07-23
Fotboll, straffar och action bias 2010-07-15
Det vi fokuserar på expanderar 2010-07-08
Börsen, osäkerhet och kommande kriser 2010-06-16
Börsen är en sentimentsindikator. 2010-06-03
Psykologin styr 2010-05-21
Trendföljande indikator 2010-05-14
Utnyttja turbulensen? 2010-05-10
Börsbeteende är autokorrelerat 2010-04-22
Placebo, förväntningar och trading 2010-04-14
Egenskaper hos framgångsrika placerare 2010-03-23
Är du också ett flockdjur? 2010-03-14
Vädret påverkar oss kanske mer än vi tror 2010-02-17
Det sitter i hjärnan 2010-02-12
Börsen den bästa sociometern. 2010-02-08
Psykologi styr vårt beteende 2010-01-21
Teknisk vs fundamental analys 2010-01-14
Bull marknad - inte bara ett finansiellt fenomen 2009-12-09