Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Om S&P500 stänger på plus för januari månad så indikerar det en positiv utveckling för helåret, och vice versa. Barometern har visat sig stämma i ca 90% av fallen sedan 1950. Ett notabelt undantag var 2009.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Vår bevekelsegrund

Vi ser på den finansiella världen utifrån en annorlunda analytisk platå än, vågar vi påstå, 90-95 procent av de analytiker som jobbar i branschen. Med tanke på att det stadigt tillkommer nya läsare vill vi därför då och då komma tillbaka och förklara vår utgångspunkt så att alla vet vad vi står för. 

 

Ett ekonomiskt utfall, t ex BNP-utvecklingen under ett kvartal, är resultatet av våra tidigare aggregerade handlingar och dessa handlingar är en reflektion av våra attityder. Om människor aggregerat är positiva (negativa) till framtiden idag kommer det att resultera i positiv (negativ) ekonomisk statistik imorgon. Varför? Positiva företagsledare, inköpschefer, politiker, bankirer och konsumenter vågar investera, finansiera och konsumera – det är vad som driver stora delar av ekonomin. En väsentlig fråga är då om resultatet av tidigare handlingar, t ex en BNP-siffra eller liknade, i sin tur kan påverka våra attityder i dag och därmed ge konsekvenser i nya handlingar? Så kan det vara. Psykologi smittar vilket förklarar varför optimism föder mer optimism och vise versa. En uppåtgående trend på börsen startar med förhållandevis få placerare men ju högre börsen går desto mer placerare söker sig till aktiemarknaden. Vid slutet av en upptrend är det oftast som mest aktörer på aktiemarknaden då optimismen driver börsen som i sin tur genererar fler optimister. Om den aggregerade psykologin svängt till att bli positiv kommer fler och fler att anpassa sig till majoriteten och det positiva dominerar ännu mer. På detta sätt skapas trender i aggregerade attityder, i ekonomin och på börsen. Ett exempel får tydliggöra: 

 

Negativa aggregerade attityder leder till mindre konsumtion eftersom vi blir försiktiga. Det leder till sämre försäljning i detaljhandeln, vilket leder till sämre vinster. När detaljhandlarnas sämre utveckling rapporteras uppmärksammar fler och fler försämringen vilket leder till att än fler blir negativa - en trend har skapats. Vi människor är flockdjur, och tesen är att så också är fallet avseende vilka attityder vi anammar.

 

Ett annat exempel…

 

En fallande börs är ett resultat av en aggregerad negativ psykologi. Den fallande börsen i sig leder till att ytterligare personer blir negativa och de som redan var negativa blir än mer negativa. Den ännu mer negativa aggregerade psykologin leder till ytterligare börsfall eftersom en negativ hållning sammanfaller med en avtagande riskvilja, eller en riskovilja.

 

Med detta ramverk är det enkelt att förstå hur trender uppstår, men inget består för evigt. Hur vänder då en trend? Jo, efter ett tag vänjer vi oss oavsett förhållanden. Steget från att vara rik till att bli fattig är värre än att vara fattig från start, d v s det är förändringen som uppfattas som negativ. När vi har haft en attityd ett tag blir det lättare och lättare att få till en förändring i attityden - vi har en tendens att vänja oss. Annorlunda uttryckt så krävs det mer och mer stimuli för att hålla en attityd konstant. Detta tror vi är mer uttalat ju närmare en extrem attityd vi är. Efter en period med mycket negativa aggregerade attityder krävs det bara en aning positiva förändringar för att den aggregerade psykologin ska svänga. Men det krävs en högre grad av negativa förändringar för att hålla den aggregerade attityden konstant. Ytterligare ett exempel får tydliggöra:

 

Under en period av tre månader, från mitten på augusti till en botten den 21 november 2008 föll S&P 500 med hela 43 procent! Enligt studier gjorda på placerarnas sentiment var det bara 4 procent av placerarna som var positiva efter den nedgången. Med ett sådant extremt negativt sentiment krävs det naturligtvis mer och mer stimuli för att bibehålla, eller t o m förstärka, detta negativa sentiment. Under de kommande fyra veckorna steg index med 27 procent samtidigt som det presenterades en flora med vinstvarningar och extremt negativ makrostatistik. Ju närmare vi är en extrem attityd, som t ex runt den 21 november 2008, desto mer stimuli krävs för att bibehålla denna extrema attityd. Detta förklarar varför börsen bottnar när vi är som mest negativa och toppar när vi är som mest positiva.

 

Vi är därför övertygade om att den bästa kristallkulan därför inte fokuserar på makrosiffror eller värdering, utan istället börsaktörernas aggregerade attityd. Det är nämligen attityderna som avgör hur vi väljer att tolka makrosiffror och om värderingen är hög eller låg. En arbetslöshetssiffra som är ”för” låg kan vara negativ för börsen (inflationsförväntningarna stiger) eller positiv (ekonomin kommer igång). Ett högt p/e-tal kan vara positivt (tyder på hög tillväxt och goda framtidsutsikter) eller negativt (för hög värdering). Ett lågt p/e-tal kan vara positivt (låg värdering) eller negativt (svaga tillväxtutsikter).

 

Vilket är då det bästa sättet att analysera svängningarna i den aggregerade psykologin? I vår värld finns det bara ett sätt att förbättra kristallkulan och det är med teknisk analys som har många verktyg för att bedöma de aggregerade attityderna via börskurserna. Dessa tekniska verktyg är dock inte i närheten av att vara perfekta men är ändå tillräckligt bra för att ge en edge. 


Tidigare krönikor
Solen, sinnet & börsen 2013-04-02
Det blir inte alltid som vi tror 2013-02-13
Flockbeteende 2013-01-21
Att vara objektiv 2012-12-17
Confirmation bias 2012-10-26
Påminnelse inför rapporterna 2012-10-09
90 % optimister i guld 2012-09-12
Att spekulera i spekulation 2012-08-30
Börsen & media 2012-07-16
Börspsykologi 2012-06-26
Tur & slump 2012-05-23
En negativ bias 2012-04-24
Stabila aktier när börsen faller 2012-04-18
Marknadsfaser 2012-03-28
Skyll på generna! 2012-03-15
De bästa anomalierna 2012-03-09
En av kommande tusen 2012-03-01
Fokus på det som är viktigt 2012-02-08
Greed is good 2012-01-26
Fördel småsparare 2012-01-11
Politiker, Europa och ett annat förhållningssätt 2011-12-15
Turen på sin sida 2011-12-08
Panta Rei 2011-11-11
Funderingar kring flockbeteende 2011-10-26
Finansskatt? Förutsägbart förslag 2011-09-30
Skillnaden mellan FA och TA 2011-09-08
Panik på börsen! 2011-08-05
Wisdom of Crowd Effect 2011-07-15
Vi styrs av förväntningar 2011-07-01
Soliga dagar är bra för affärerna 2011-06-23
Vem kan man lita på? 2011-06-01
Vår bevekelsegrund 2011-04-26
Jekyll, Hyde och börsen 2011-03-21
Panik på börsen... 2011-03-17
Social Mood - ny forskning 2011-02-10
Jag upphör aldrig att förvånas 2011-02-03
Börs och inflation 2011-01-20
Tror inte på fundamental analys? 2010-12-23
Optimisterna dominerar 2010-12-21
Krig negativt för börsen? 2010-12-07
Börsen leder 2010-11-25
Olja och börsen 2010-11-11
Stärkt i min tro 2010-10-22
Fördel swingtrading 2010-10-13
Flytande stoppar 2010-09-16
Bubblor 2010-09-02
Konsensus 2010-08-25
Double dip? 2010-08-19
Gör som kasinot 2010-08-04
Optimist eller pessimist 2010-07-23
Fotboll, straffar och action bias 2010-07-15
Det vi fokuserar på expanderar 2010-07-08
Börsen, osäkerhet och kommande kriser 2010-06-16
Börsen är en sentimentsindikator. 2010-06-03
Psykologin styr 2010-05-21
Trendföljande indikator 2010-05-14
Utnyttja turbulensen? 2010-05-10
Börsbeteende är autokorrelerat 2010-04-22
Placebo, förväntningar och trading 2010-04-14
Egenskaper hos framgångsrika placerare 2010-03-23
Är du också ett flockdjur? 2010-03-14
Vädret påverkar oss kanske mer än vi tror 2010-02-17
Det sitter i hjärnan 2010-02-12
Börsen den bästa sociometern. 2010-02-08
Psykologi styr vårt beteende 2010-01-21
Teknisk vs fundamental analys 2010-01-14
Bull marknad - inte bara ett finansiellt fenomen 2009-12-09