Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
den amerikanska aktiemarknaden sedan 1990 utvecklas bättre dagarna innan och under nymåne, än dagarna innan och under fullmåne. Skillnaden i avkastning är signifikant.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Social Mood - ny forskning


Jag tror, som många av er säkert vet, att förändringar i den aggregerade psykologin föregår förändringarna på börsen, dvs när oron ökar kommer det att påverka börsutvecklingen negativt men i ett senare skede även ekonomin samt inom flera andra områden i samhället. När vi blir mer optimistiska kommer det att leda till stigande börskurser. Börsen är alltså en barometer för den aggregerade psykologin – en så kallade mood meter (MM). Finns det andra så kallade MM´s? Frågar du kanske. Jo, det finns en hel del till exempel t ex konsumentförtroende-indikatorerna (Consumer confidence, Michigan,  Feds consumer confidence) som visar hushållens framtidsutsikter men också PMI–indikatorerna dvs inköpschefernas framåtblickande indikatorer (t ex  ISM).


 
Men finns det andra sätt att mäta sentimentet hos en population? Ja, det pågår en hel del forskning just nu om att mäta Social Mood t ex via internet. Peter Gloor på MIT i USA har analyserat positiva och negativa känsloyttringar via kommentarerna på Twitter. Twitter är ju en plats där man kan uttrycka åsikter och det görs uppskattningsvis ca 65 miljoner  kommentarer (”tweets”) per dag från uppskattningsvis ca 175 miljoner användare. Den akademiska världen analyserar nu dessa inlägg för att få en känsla för om populationen är positiv eller negativ. Så här skriver man som en förklaring till varför man använder Twitter som en MM:

"The rising popularity of twitter gives us a new great way of capturing the collective mind up to the last minute. In our current project we analyze the positive and negative mood of the masses on twitter, comparing it with broad stock market indices such as Dow Jones, S&P 500, and NASDAQ.”
Så här skriver Gloor efter att ha gått igenom resultatet: 

“…when the emotions on twitter fly high, that is when people express a lot of hope, fear, and worry, the Dow goes down the next day. When people have less hope, fear, and worry, the Dow goes up. It therefore seems that just checking on twitter for emotional outbursts of any kind gives a predictor of how the stock market will be doing the next day”.

 
Gloor menar alltså att de psykologiska förändringarna föregår förändringarna på börsen men tillägger:
“ …what we have presented here are very early preliminary results, and much more work is needed to scientifically verify it”
I en annan undersökning gjord av professor Johan Bollen utgick man från hypotesen att om börsen går ned kommer det att generera en negativ psykologi – så här skriver man:
"We were expecting that if the market goes up, afterward people will be happy about it, If the market goes down, afterward people will be sad about it.“
Man blev dock överraskade. Efter att ha gått igenom resultatet kom man istället fram till det omvända förhållandet, dvs att negativa känsloyttringar hos Twitter-populationen föregår utvecklingen på börsen, vilket alltså betyder att vår känslostämning dikterar våra handlingar. Man skriver vidare:
“It wasn't that the Dow Jones could be used to predict the mood on Twitter — it was that Twitter could be used to predict the Dow Jones”.
Professor Bollen visar i undersökningen att han förutsåg riktningen i Dow Jones index i 86,7 procent av alla dagar under en period av flera månader. Diagrammet är hämtat från studien  och spänner över perioden från den 30 mars till den 4 september 2009.  Diagrammet visar en negativ korrelation mellan börsen och höga känsloyttringar, dvs när den gröna kurvan visa höga värden (höga känsloyttringar) går Dow Jones (blå linje) ned nästa dag. 
Det finns flera studier inom samma tema och vad dessa studier har gemensamt är alltså att Social Mood genomgår förändringar innan börsen förändras – börsen är bara ett uttryck för detta. 
Intressant forskning som jag definitivt kommer att hålla ögonen på.


Tidigare krönikor