Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
”How to make money in stocks” enligt flera källor är den mest sålda boken om placeringar genom tiderna.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Börsen leder

En studie som tittar på utvecklingen för BNP i upp- respektive nedtrend.


Börsen leder ekonomin, våra attityder till framtiden (animal spirits) är den verkliga drivkraften bakom den ekonomiska utvecklingen. När vi är positiva tenderar vi att vara mer benägna att konsumera, villiga att ta risker och spekulera, vi tar gärna på oss krediter osv osv - alltså själva grunden för en ekonomi i tillväxt. När vi är negativa till framtiden är vi inte lika villiga att konsumera, vi vill absolut inte ta risker och spekulera på börsen, vi är obenägna att ta på oss mer krediter eller lån osv osv - grundstommen för en ekonomi i utförbacke. I min värld är det alltså inte ekonomin som leder eller driver börsen utan börsen är en barometer för den psykologi som råder i samhället och om den psykologin är positiv kommer detta senare att ge utslag i den ekonomiska statistiken och omvänt. Det är alltså av den anledningen ekonomisk statistik i stort sett alltid ”laggar”  börsutvecklingen. I genomsnitt brukar börsen vända ned ca 7 månader innan ekonomin vänder ned och börsen vänder upp i genomsnitt ca 5 månader innan ekonomin vänder upp. Jag använder mig alltså inte av ekonomin för att förutsäga börsen utan jag tittar på börsen och räknar med att ekonomin skall följa efter. 


Ett av de kanske enklaste sätten att mäta om trenden i marknaden är upp eller ned är att titta på 200 dagars glidande medeltal. När index noteras över 200 dagars medeltal pekar den långa trenden upp, vilket indikerar att animal spirits eller den aggregerade psykologin är optimistisk. Om index istället noteras under 200 dagars glidande medeltal är trenden istället att betrakta som nedåtriktad och är en indikation på en negativ aggregerad psykologi. Granskar vi all statistik i OMX från 1986 är fram till 2008 är den genomsnittliga dagsavkastningen ca 0,05 procent med en standardavvikelse på 1,51 procent. När index noteras över 200 dagars medeltal är dagsavkastningen mer än dubbelt så hög, nämligen 0,11 procent, med en standardavvikelse på 1,26 procent. När index noteras under 200 dagars medeltal är dagsavkastningen -0,12 procent med en standardavvikelse på 2,20 procent.


Granskar vi S&P 500 från 1931 och fram till i dag är den genomsnittliga dagsavkastningen 0,03 procent med en standardavvikelse på 1,14 procent. När index noteras över 200 dagars medeltal är dagsavkastningen 3 ggr så hög så hög, nämligen 0,09 procent, med en standardavvikelse på 0,91 procent. När index noteras under 200 dagars medeltal är dagsavkastningen -0,09 procent med en standardavvikelse på 1,38 procent. Att använda 200 dagars medeltal är alltså inte bara en enkel teknik att använda utan den ger också en edge.


Om det nu är så att 200 dagars medeltal på ett enkelt sätt ger indikationer om animal spirits är optimistiskt eller pessimistiskt borde det då inte vara så att vi har en bättre ekonomisk tillväxt över än under 200 dagars medeltal? Jag har jämfört BNP-utvecklingen i USA med de lägen index (S&P 500) noterades över respektive under 200 dagars medeltal och kom då fram till följande efter att ha tittat på all statistik sedan 1946:

 
När S&P 500 noteras över 200 dagars medeltal hade vi en genomsnittlig årlig BNP-utveckling på 4,19 procent.
 När S&P 500 noteras under 200 dagars medeltal hade vi en genomsnittlig årlig BNP-utveckling på 0,95 procent.
 Den genomsnittliga årliga BNP-utvecklingen under perioden uppgick till 3,25 procent


Tittar vi på samma data fast på kvartalsbasis ser statistiken ut som följer:

 
När S&P 500 noteras över 200 dagars medeltal hade vi en genomsnittlig BNP-utveckling på 1,03 procent. 
 
När S&P 500 noteras under 200 dagars medeltal hade vi en genomsnittlig årlig BNP-utveckling på 0,24 procent. 
 
Den genomsnittliga BNP-utvecklingen per kvartal under perioden uppgick till 0,80 procent


All statistik är statistiskt signifikant. Vi har alltså en avsevärt bättre tillväxt i ekonomin när S&P 500 noteras över 200 dagars medeltal än när vi har nedtrend. 


Tidigare krönikor