Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Enligt rådande finansteoretiska paradigm är börsen informationseffektiv. Det innebär bl a att det inte är möjligt att generera riskjusterad avkastning m h a teknisk eller fundamental analys.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Olja och börsen

Stigande oljepris, bra eller dåligt?


Låt oss se till skillnaden mellan en teknisk och fundamental utgångspunkt, eller analys. När vi gör en analys i den tekniska skolan använder vi prisserien över det vi avser att analysera (intramarketdata) och gör en prognos och sedan får vi antingen rätt eller fel i vår bedömning. När man gör en analys med en fundamental ansats så gör du 1) en prognos på extramarket data (dvs en exogen variabel) och 2) därefter antar att det finns en korrelation mellan denna slutsats och det man egentligen avser att analysera, dvs utrymmet till felkällor är större då dels prognosen kan vara felaktig och dels korrelationen kan vara ur spel. Låt mig exemplifiera. Följande uttalande kunde vi läsa i DI hösten 2008:

 
Vi tror att oljan skall ned och därför är vi positiva till börsen” – Aktiestrateg i DI sep 2008


Prognosen som denna strateg gör över oljan (extramarket data) kan vara rätt eller fel precis som i vilken annan analys som helst. Men även om han skulle ha 100 procent rätt om riktningen på oljepriset kan analysen ändå vara fel (dvs att OMX skall upp) då korrelationen mellan t ex oljan och börsen inte längre råder. I detta fall fick man rätt om oljepriset men fel i nästa steg nämligen korrelationen, dvs börsen gick också ned.  Ju fler kedjor av antaganden desto större utrymme för felaktigheter. Om vi studerar olja kontra börs så kommer vi finna att korrelationen jämviktspendlar. Ibland finns sambandet där, ibland inte. Den viktigaste skillnaden mellan teknisk analys och fundamental analys är alltså att den senare analyserar variabler som man tror påverkar det som avses analyseras medan man i den tekniska analysen analyserar det man avser att analysera.


”Ok, det var väl intressant men du har ju inte besvarat frågan, dvs om det positivt eller negativt för börsen om oljepriset går upp?” Just det! Mitt svar är att det beror på. Beror på vadå? Frågar du kanske. Jo, det beror på vilken psykologisk fas vi befinner oss i. Känslor har nämligen ett fantastiskt sätt att maskera sig som logiska argument, dvs vi anpassar vår argumentation till den psykologi som vi för närvarande har. Låt mig få exemplifiera.


Exempel: För ca en vecka sedan så skulle arbetslöshetsstatistiken presenteras i USA och utgångspunkten var att börsen skulle upp. Om statistiken blev bättre än väntat skulle börsen handlas upp som en följd av en ekonomisk förbättring. Om siffran blev sämre än väntat skulle börsen i alla fall gå upp därför att sannolikheten då ökar att Fed kommer att genomföra nya stimulanspaket. Man har alltså ett positivt tolkningsföreträde oavsett utfall.


När man är positiv tolkar man ibland till och med negativa variabler som något positivt. Ta t ex rubriken – ”börsen upp på förväntningar om ett nytt stimulanspaket”. Man hade lika gärna kunnat skrivit - ”Börsen upp på förhoppningar att ekonomin försvagas”. Så svaret, eller i alla fall mitt svar, är att ett stigande oljepris är positivt om vi aggregerat är positiva och negativt om vi istället är aggregerat negativa. Så här brukar argumentationen låta när oljepriset stiger:

Vid optimism:
 ”Ett stigande oljepris är en indikation på att tillväxten är bra - börsen skall upp”.
Vid pessimism:
 ”Ett stigande oljepris är negativt för ekonomin då det hämmar tillväxten - börsen skall ned”.


Just nu har vi en aggregerad optimism och ett stigande oljepris i detta läget är positivt. Skulle psykologin förändras ja då kommer inställningen till riktningen i oljan också att förändras. Jag upphör aldrig att fascineras av de finansiella marknaderna och det är nog därför som det här jobbet är så otroligt intressant. Jag är, i mina ögon, ingen expert! Jag är en student, dvs en person som (om jag är uppmärksam och tillräckligt intresserad) kontinuerligt lär mig allt mer om börsen och de finansiella marknaderna.


Tidigare krönikor