Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
DJ Industrials index aldrig haft negativ helårsutveckling under årtal som slutar med 5.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Flytande stoppar

Flytande stoppar är många gånger ologiskt.


Flytande stoppar, trailing stoppar, är i mitt tycke ett tveksamt tekniskt verktyg. Jag är fullt medveten om att många böcker, utbildningar och gurus inom den tekniska analysen håller flytande stoppar högt, men jag tycker att bara att de kan användas i ett specifikt fall.


Jag är främst swingtrader. Det betyder att jag försöker fånga kortsiktiga rörelser i storleksordningen 1-8 dagar. För att ta en position bygger jag ett scenario. Förenklat betyder det att jag studerar flera olika variabler och när majoriteten av dessa pekar på ett visst scenario i swingtradingperspektivet agerar jag. Ett exempel på variabler som tillsammans bygger ett scenario kan vara att trenden för marknaden som helhet pekar upp, trenden i aktien pekar upp, aktien är en relativ vinnare de senaste 6-12 månaderna, aktien har rekylerat under avtagande omsättning och volatilitet, rekylen har avslutats med en kort formation för uppgång, analytikerrevideringarna sker uppåt. Sammantaget har jag i detta hypotetiska exempel 7 faktorer som stödjer min hypotes att aktien kan komma att stiga de kommande dagarna - jag har byggt ett scenario för min entry. 


Vad händer om jag introducerar en flytande stopp efter att jag initierat min position. Jo, då låter jag en faktor, den korta trenden, avgöra huruvida jag ska vara kvar i min position eller inte. Alltså, 7 variabler tar mig in i positionen, men plötsligt ska jag låta bara en variabel styra om jag ska vara kvar. Det blir ologiskt. Ofta kan vi inte kräva lika många faktorer på vår sida för att få en vettig exitnivå. Det hade varit det mest ideala, men tyvärr funkar det inte så. Att däremot bara låta den korta trenden bestämma när positionen ska överges är ingen bra idé enligt mig. Om det vore så att den korta trenden är så pass viktig att jag låter den bestämma min exit, så skulle jag likaväl kunna låta den korta trenden ensamt bestämma min entry. Entry och exit är lika viktigt. 


Så hur gör jag istället? Jag har tre exits. Om marknaden effektuerar en signal mot min position kliver jag ur eftersom de flesta aktier jag swingtradar i är beroende av marknaden som helhet. Att marknaden effektuerar en signal innebär att flera variabler strålat samman och pekar för nedgång för marknaden som helhet. Den andra exiten bygger på att min edge för uppgång försvunnit i aktien - då finns det ingen anledning att vara kvar. Det handlar ofta om att aktien tar fart i den riktning jag hoppats och därmed är den korta formationen överspelad, jämviktspendlingen har iställt blivit en stretch uppåt o s v. Den tredje anledningen att kliva ur är helt riskbaserad. Om min initiala stopp träffas kliver jag ur och tar nya tag.


Finns det någon gång en flytande stopp kan vara bra? Ja, om man är trendföljare, ofta med ett längre tidsperspektiv, kan de vara logiska. Den flytande stoppen ska då väljas så att den sammanfaller med att trenden också fallerar.


Tidigare krönikor