Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Världsrekordet i trading har Dan Zanger som under en period av 18 månader tradade 10 000 USD till 18 MUSD, med start sommaren 1998. Zanger är specialist på aktiehandel.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Börsen är en sentimentsindikator.

Mer bevis för vår tes.


I förra veckan presenteras Consumer Confidence och Michigan Consumer Confidence. I min värld är börsen en barometer (ett mätinstrument) för den psykologi och framtidstro som råder i samhället, dvs börsen är en sentimentsindikator i sig, dvs ungefär som Consumer Confidence och Michigan Consumer Confidence. Granskar vi diagrammet ovan kan vi se att S&P 500 och Consumer Confidense rör sig likartat, vilket de skall göra eftersom båda (i min värld) mäter den aggregerade psykologin, social mood eller framtidstron eller vad du nu vill kalla det. Kort sagt, börsen är en sentimentsindikator fast bra mycket bättre eftersom börsen finns där varje dag, varje vecka och varje månad och inte bara en gång i månaden med eftersläpning. Det är därför börsen är den bästa indikatorn som finns (vad jag vet) för att mäta denna aggregerade psykologi bland placerare och i samhället i stort. Om det nu är så som jag tror, att börsen mäter den aggregerade psykologin, social mood, eller framtidstron eller vad du nu vill kalla det så borde alltså börsutvecklingen och konsumentförtroende indikatorerna röra sig i ungefär samma riktning. I en studie från 2002 (Consumer Confidence and Stock returns) skriver författarna:

 
”There is a positive and statistically significant relationship between changes in consumer confidence and contemporaneous stock returns; high stock returns boost consumer confidence. In other words, when the market is up, consumers are happy; when the market is down, they are not”.


Slutsatsen i studien lyder:


 ”consumer confidence is not a worthwhile indicator for stock market investors and traders”.


Människor som är optimistiska till framtiden beter sig på ett positivt sätt och konsekvensen av denna optimism kommer att reflekteras på både börsen och i denna typ av konsumentförtroendeindikatorer och senare i den ekonomiska statistiken - och omvänt när vi är negativa. Det är alltså inte, som många tror, ekonomisk statistik som skapar trender på börsen utan det är trender på börsen som dikterar t ex ekonomiska nyheter. Händelsen (dvs ett ekonomiskt utfall) är alltså ett resultat, och mer sällan en orsak. Om jag kommer att fokusera på Michigan-statistiken eller Consumer Confidence kommande veckor? Noop.


Tidigare krönikor