Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Om S&P500 stänger på plus för januari månad så indikerar det en positiv utveckling för helåret, och vice versa. Barometern har visat sig stämma i ca 90% av fallen sedan 1950. Ett notabelt undantag var 2009.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Ingen guldrusch på börsen
2010.07.31 3:38

Guldpriset ligger nära all-time-high efter vårens förnyade turbulens på de finansiella marknaderna. Vare sig det är oro för kraftigt ökad inflation eller rädsla för deflation - när osäkerheten om finansiella, eller andra, tillgångars värde tilltar brukar det gynna guldpriset. Guldprisets uppgång har dock inte lett till någon direkt rusch på börsen efter bolag med guldtillgångar (möjligen med undantag av Endomines).  


Att köpa aktier i guldbolag är aldrig något substitut för att äga själva metallen och det gäller även för våra nordiska juniora bolag som Lappland Goldminers, Endomines och Nordic Mines. Bolagsspecifika faktorer spelar i högsta grad in och dessutom blir det en hävstångseffekt i guldaktier eftersom bolagen har en kostnad för att producera metallen. Oftast tenderar värdet av guldaktier att variera kraftigare än guldpriset.


Lappland Goldminers – Osäkerhet om Fäboliden pressar värderingen


Lappland Goldminers , som är det bolag som har längst historik på börsen, har haft en dyster resa kursmässigt de senaste åren. När bolaget i samband med den senaste delårsrapporten varnade för att nya undersökningar pekar mot ännu lägre guldhalter i Fäboliden än vad lönsamhetsstudien från 2008 visat gav det investerarna kalla fötter. 


Kursfallet fick ny fart efter en uppdatering kring lönsamhetsstudien som bekräftade farhågorna om lägre halter (ca 15 %). Dessutom sköts datum för slutförandet av lönsamhetsstudien upp med omkring ett år. Detta beror bl. a på att alternativa brytningsmetoder måste övervägas vilket komplicerar studien. Fallet Lappland Goldminers visar på risker och svårigheter med att bedöma mineralprojekt i tidig fas och känsligheten blir särskilt stor om metallhalten är låg som i Fäboliden.


Bolagets förhållandevis stora resurser (ca 2 miljoner oz.) värderas mycket lågt på börsen men kvaliteten är osäker och de senaste årens radda av förseningar och nedjusteringar av bedömda halter och resurser har helt klart tärt på förtroendet. Aktien är enligt vår mening, med den information vi har i dagsläget, en spekulativ investering som kräver en tro att det helt avgörande Fäbolidenprojektet till slut kommer att sjösättas, något som vi inte är helt övertygade om efter den senaste tidens besked.   


Endomines, som planerar för produktionsstart i Pampalogruvan under nästa år, framstår som en säkrare investering och guldhalten är också avsevärt högre än i Fäboliden. Nackdelen är att bolagets resurser är ganska små, ca 400 000 oz.


Positiva besked för Nordic Mines


Nordic Mines investerar för gruvstart i Laiva under nästa år. Bolagets förhandling om bankfinansiering har dragit ut på tiden vilket sannolikt bidragit till osäkerhet men man verkar nu i stort sett slutförd med ett framgångsrikt utfall enligt pressmeddelande från 22 juli. Nordic Mines fördelar är att guldhalten i Laiva är nästan dubbelt så hög som i Fäboliden, vilket ökar chansen till lönsam brytning, och att resurserna är någorlunda stora (ca 1 miljon oz.).


Av tabellen nedan framgår att den stora osäkerheten rörande Fäbolidenprojektet syns tydligt i värderingen av Lappland Goldminers (klicka på tabellen nedan så syns den i fullformat i ett popupfönster). Marknaden förefaller se betydligt ljusare utsikter för Endomines och Nordic Mines.  Av de båda senare ser värderingen lägre och potentialen högre ut för Nordic Mines men risken är också något högre givet den lägre guldhalten i Nordic Mines Laiva-projekt och då viss brytning redan tidigare förekommit i Endomines Pampalofyndighet.


Om man jämför värderingen av Nordic Mines och Endomines resurser med guldbolag internationellt så förefaller värderingen som genomsnittlig eller något över jämförbara bolag (vilka uppskattningsvis i snitt ligger något norr om 100 USD per oz.). De högst värderade bolagen, som t ex Nordenbekantingen Agnico-Eagle som driver Europas största guldgruva i Kittilä, ligger dock på en bra bit över 200 USD/oz. Svenska och finska tillgångar har i ett internationellt perspektiv låg risk och t ex rankar gruvbolagen själva enligt Frasier Institute Finland som det land utanför Kanada med lägst politisk risk globalt sett.


Denna mycket korta genomgång av några svenska guldbolag blir med nödvändighet ofullständig och skrapar bara på ytan vad gäller att göra en bedömning av dessa bolags förutsättningar. Osäkerheten späs på av att bolagen ännu inte är producerande (med undantag för Lappland Goldminers Pahtavaaragruva som dock har begränsad produktion och kort bedömd livslängd). Möjligen kan denna blogg dock ge viss vägledning och inspirera till vidare efterforskning för den intresserade.Dela med dig
Twitter
http://www.handinhand.nu/