Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Det bästa årsavkastningen på DJ Industrials sedan år 1900 nåddes 1915 och uppgick till 81,7%.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Vita Nova Ventures - Budet är oskäligt lågt
2010.05.27 5:32

Ett bud på ett bolag noterat på AktieTorget hör kanske inte till vanligheterna men nu har det inträffat. Visserligen handlar det om ett budpliktsbud, lagt på Vita Nova Ventures av huvudägaren Pomona. Vita Novas huvudverksamhet är CRO-verksamheten inom dotterbolaget A+ Science. CRO står för Clinical Research Organisation dvs. tjänsteföretag som erbjuder konsulttjänster för utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter. Det rör sig främst om att hantera kliniska prövningar åt t ex läkemedelsföretag och bioteknikföretag.


Pomona bjuder 1,7 kr per aktie vilket motsvarar ett värde på 30,9 MSEK för hela bolaget. Bud innebär ofta en bra nyhet för ägarna i målbolaget men hur är det i detta fall, har man som aktieägare anledning att glädjas?


Vita Nova har rönt ett ganska sporadiskt intresse från aktiemarknaden. Aktieägarna har haft en trist resa och innan budet hade kursen backat ca 80 % under den föregående tvåårsperioden. En anledning till detta är en spretig koncernstruktur där rörelsedrivande verksamheten har blandats med minoritetsinnehav i utvecklingsprojekt inom bland annat life science. Detta verkar ha medfört en brist på fokus och en för stor kostnadskostym och som en följd en svag resultatutveckling, växande oförståelse från aktiemarknaden och en låg värdering.  


Det svaga intresse som Vita Nova rönt kan sättas i kontrast mot branschens utveckling internationellt. De ledande amerikanska CRO-bolagen, visserligen många gånger större än A+, värderas med höga multiplar (PE-tal på 20 och över) och marknaden växer med 10-15% årligen. Drivkrafter är att läkemedelsbolagen outsourcar kliniska prövningar av kostnadsskäl, dessutom sker numera en stor del av utvecklingen i mindre bioteknikföretag som inte har möjlighet att bygga upp egna organisationer för kliniska prövningar utan är tvungna att använda CRO-bolag. Under förra året upplevdes visserligen en dipp i tillväxten som dock knappast var värre än inom andra branscher.


Vad gäller Vita Nova finns det vissa tecken på förbättring. Det senaste året har en renodling genomförts med en avknoppning av Mintage . Ett kostnadsbesparingsprogram har inletts i kombination med ett ökat fokus på aktiv försäljning och internationella samarbeten. Bolaget går ännu inte med vinst men besparingarna har börjat bita och den senaste rapporten tyder på att man inte är så långt därifrån, när väl försäljningen tar fart igen.


Förra året omsatte A+ 97 MSEK. I ett emissionmemorandum från den 30 december förra året gav bolaget en prognos om ett rörelseresultat 2011 på 9,5 MSEK.  Budet motsvarar alltså drygt 3 gånger förväntad vinst nästa år... Den bestämda känslan är att de hårt prövade minoritetsägarna riskerar att sälja sina innehav för billigt, innan det turnaroundprogram för A+ som de själva varit med om att finansiera gett utdelning. Till värdet av A+ kommer innehaven i intressebolagen Mintage Scientific, Cellectricon och Cellartis som är bokförda till motsvarande 0,7 SEK per aktie. Det finns dessutom stora underskottsavdrag på 95 MSEK som dock inte tagits upp i balansräkningen. Sammantaget har vi emellertid svårt att t o m med en försiktig och översiktlig beräkning komma under ett värde på 3 kr per aktie för Vita Nova-gruppen.


Risken i att inte acceptera dagens bud är att likviditeten kan försämras ytterligare och att Pomona dessutom kan komma att verka för en avnotering även om man inte når över 90 %. Som aktieägare kan man dock utan risk åtminstone avvakta styrelsens utlåtande innan man beslutar om att acceptera budet eller inte.  Att Pomona lägger ett lågt bud som en följd av budplikten är en sak, vad styrelsen rekommenderar en annan. Den har ännu inte tagit ställning till budet, men det vore märkligt om styrelsen skulle kunna komma fram till att Pomonas nuvarande erbjudande är skäligt mot bakgrund av den prognos man tidigare ställt sig bakom.Dela med dig
Twitter
http://www.handinhand.nu/